INFO: Závazně můžete už nyní objednávat vstupenky na náš ples, a to přes email SDHM9@seznam.cz. Předprodej bude zahájen od 1. března, na podatelně ÚMČ, ovšem s omezeným množstvím vstupenek. Ostatní informace k plesu naleznete níže na našich stránkách.

"RECYKLUJTE S HASIČI"

Změna provozní doby - odběr elektra každé pondělí od 16:30 - 18 hod.
 
Sbor dobrovolných hasičů v Miškovicích se i v letošním roce 2017 zapojil do celorepublikové akce pod názvem „Recyklujte s hasiči“. Sběr vysloužilého elektrozařízení probíhá stále na hasičské zbrojnici v Miškovicích, a to každé pondělí od 16:30 do 18. hodiny. A kde nás najdete? Hasičská zbrojnice Miškovice, Ke Zlatému kopci 8, Praha 9 (areál bývalých vojenských kasáren). Těšíme se na Vaše příspěvky, podporujete tím naší činnost.

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V MIŠKOVICÍCH, ZALOŽEN 1929
 

 

AKTUÁLNĚ:

 

27. ledna 2017 - Na případ požáru po výbuchu tlakové

lahve vyjela posádka naší JPO s CAS 30 Tatra 815 do

prostor areálu letňanského výstaviště.

****************************************************

26. ledna 2017 - Členové JPO MČ Praha-Čakovice prováděli

na vyžádání hlídkovou činnost v objektu hypermarketu

Globus Čakovice po poruše centrálního hasicího systému.

****************************************************

14. ledna 2017 - Družstvo naší JPO vyjelo pro změnu 

v odpoledních hodinách k případu otevření zabouchnutých

dveří bytu do ulice U Párníků v Čakovicích.

****************************************************

14. ledna 2017 - K případu technické pomoci, odčerpávání

zatopených prostor po havárii vodovodu vyjelo družstvo

naší JPO v sobotních ranních hodinách do Čakovic.

****************************************************

20. prosince - Družstvo naší JPO vyjelo na vyžádání PČR

k případu spolupráce při vyhledávání hledaného předmětu

do ulice Ke Stadionu v Čakovicích.

****************************************************

17. prosince - Na požár zahradního domku do Radonické

ulice v Miškovicích vyjelo hodinku po poledni družstvo naší

JPO společně s kolegy z HZS hl. m. Praha, st. 10 Satalice.

****************************************************

27. listopadu - Požár garáže u rodinného domu ve Vinoři

zaměstnal celkem 5 hasičských jednotek. Naše JPO vyjela

v nedělní podvečer na žádost KOIS HZS Praha s oběma

cisternovými automobily a o celkovém počtu 10 hasičů.

****************************************************

14. října - Chvilku před půlnocí bylo povoláno družstvo naší

JPO k případu požáru garáže v ulici Ke Stadionu. Na místě

události bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.

****************************************************

1. října - Družstvo naší JPO provádělo požární dozor

během programu oslav "Čakovického posvícení".

****************************************************

25. září - Praha trénovala stavbu protipovodňových bariér

v úseku Bubenského nábřeží a tohoto cvičení se zúčastnila

i naše JPO. Cílem bylo prověření bariér i pražských JPO.

****************************************************

3. září - Dvoučlenná požární hlídka naší JPO dozorovala

nadační program pí. Terezy Maxové na Ovocném trhu, P-1.

****************************************************

20. srpna - V rámci mezikrajské výpomoci, vyjelo družstvo

JSDH MČ Praha-Čakovice na žádost operačního střediska

s dalšími JPO na požár pole u obce Sluhy na Praze-východ.

****************************************************

2. srpna - Likvidovat vosí hnízdo na hlavní budově ÚMČ

Čakovice vyjelo družstvo naší JPO chvilku před polednem.

****************************************************

28. - 31. července - Proběhl hudební festival Let it Roll

na letišti v Milovicích na jehož bezpečnostním opatření

v rámci protipožární ochrany jsme se s jinými podíleli i my.

****************************************************

Kalendář akcí

PLES SDH PRAHA - MIŠKOVICE 2017

11.03.2017 20:00
Sbor dobrovolných hasičů v Miškovicích dává na vědomí a dovoluje si Vás pozvat na Ples 2017, který se uskuteční v prostorách Maximum clubu v Třeboradicích v sobotu 11. března...

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH PRAHA-MIŠKOVICE

21.01.2017 14:00
Výkonný výbor SDH Praha - Miškovice zve všechny členy sboru na svoji Výroční valnou hromadu. Tato se uskuteční v sobotu 21. ledna 2017 od 14 hodin v prostorách restaurace Pod...

ČAKOVICKÉ POSVÍCENÍ ANEB 700 LET "KRÁLE NÁRODA" KARLA IV

01.10.2016 11:00
Městská část Praha - Čakovice si Vás dovoluje pozvat na pravé Čakovické posvícení. Výjimečný svátek všeho dobrého se s podtitulkem "700 let krále národa" Karla IV uskuteční v...

DĚTSKÝ DEN V MIŠKOVICÍCH

04.06.2016 15:00
SDH Praha - Miškovice a FC Miškovice si Vás dovolují pozvat na odpoledne plné zábavy. Pro malé, ale i velké jsme pro letošem připravili zajímavý program v rámci Dne dětí. Určitě...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Meteoradar

Info a zajímavosti

Co je vlastně celorepublikový projekt "Recyklujte s hasiči"

02.02.2017 12:00
Za celorepublikovým projektem "Recyklujte s hasiči" stojí dvě společnosti zabývající se zpětným odběrem vysloužilého elektrozařízení, a to spol. ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL s.r.o. Projekt dále tvoří přibližně tisícovka sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky, v rámci jejichž aktivity se tento elektromateriál soustřeďuje a poté hromadně sváží pro společné plnění povinností vyplývajícíh z...

Hasičský záchranný sbor ČR - Podzimní pálení listí přináší zvýšené riziko požárů

15.10.2016 14:00
Vinou pálení listí, klestí či odpadu v rámci podzimních prací nebo plošnému vypalování starých suchých porostů, dochází každoročně ke vzniku požárů, které způsobí četné újmy na zdraví a mnohamilionové škody na majetku.   Za posledních čtrnáct let 25 mrtvých   Požáry přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním si od roku 2001 vyžádaly 25 obětí a zraněno bylo 351...

MHMP - nařízení č. 9/2016 Sb., kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

01.09.2016 17:00
Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 24. 5. 2016 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., toto nařízení:   § 1 Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru        Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se...

Na dotazy občanů: Hasiči a likvidace bodavého nebo jinak obtížného hmyzu

26.05.2016 12:00
Nastala sezóna, kdy nás ze všech stran trápí nepříjemný létající bodavý nebo jinak obtížný hmyz. Rojení včel, vosi nebo sršně nám mnohdy dokáží pěkně znepříjemnit život. Lidé se často s žádostí o pomoc při zbavení se tohoto hmyzu obracejí na linku 150, tedy na hasiče. Vzhledem k četnosti těchto případů v poslední době vydalo ředitelství hasičského záchranného sboru ČR pokyn pro jednotky požární...

Pátek třináctého, Den požární bezpečnosti - přijďte se podívat k nám na zbrojnici

11.05.2016 15:00
Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašuje za účelem propagace požární ochrany a preventivního působení na veřejnost Den požární bezpečnosti, letos na pátek 13. května. Někteří lidé považují pátek třináctého za běžný den jako každý jiný. Ale velká část jej považuje za nešťastný den. Hasiči se snaží tuto pověru „zlomit“ pořádáním různých preventivních akcí, kdy chtějí ukázat...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Články

Varování obyvatelstva - Jak budeme varováni v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události?

02.02.2017 14:00
Varování obyvatelstva je souhrnem organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o hrozící nebo již vzniklé mimořádné události vyžadující realizaci opatření na ochranu životů a zdraví obyvatelstva a majetku. Varování obyvatel zabezpečují podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, hasičské záchranné sbory krajů a obecní úřady. Způsob a prostředky varování - Za základní způsob varování obyvatelstva je považován varovný signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA". K základním...

HISTORIE HASIČSKÝCH SBORŮ NA NAŠEM ÚZEMÍ

01.01.2017 12:00
Historie hasičských sborů na našem území sahá až do poloviny 19. století, kdy ještě za dob Rakouska Uherska vznikl v roce 1850 první Sbor dobrovolných hasičů v Zákupech na českolipsku. Vznik byl reakcí tehdejších, převážně německých obyvatel na zvýšený počet požárů v samotných Zákupech a okolí. První „profesionální“ sbor hasičů vznikl až o tři roky později, a to v roce 1853 v Praze, jako sbor pro čištění ulic a požární ochranu, který jak z názvu vyplývá, vznikl z pražských počišťovačů a pod svá křídla si jej vzal Magistrát města pražského. S rostoucím...

NORMY K POŽÁRNÍ OCHRANĚ STAVEB JSOU K NAHLÉDNUTÍ NA HASIČSKÝCH ZÁCHRANNÝCH SBORECH KRAJŮ

18.08.2016 12:00
Pro splnění technických podmínek požární ochrany v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 23/2008 Sb. lze využít hodnot a postupů stanovených českou technickou normou nebo jiným dokumentem upravujícím podmínky požární ochrany staveb. České technické normy, které řeší požární ochranu staveb jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb. Do těchto norem lze v pracovních dnech nahlédnout na hasičských záchranných sborech krajů (krajských ředitelstvích, územních odborech).   Kontakty: Ředitelé a mluvčí HZS krajů Hl. m. Prahy adresa: Sokolská 62, 121 24 Praha 2 Středočeského...

Ing. Roman Hlinovský byl jmenován brigádním generálem HZS ČR

28.10.2015 08:00
Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu 28. října 2015 u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu do generálské hodnosti plukovníka Ing. Romana Hlinovského.   Současný ředitel HZS Hl. m. Prahy se narodil 3. února 1968, vystudoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě, obor Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. V oblasti požární ochrany pracuje od roku 1988, kdy nastoupil k tehdejší jednotce závodního požárního útvaru Spolana k. p., Neratovice, kde se z funkce hasiče vypracoval až na velitele...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>