2006

 

Datum a čas           Událost                                                                     Adresa – místo

16.01.2006 19:19     odčerpání vody po havárii vodovodního potrubí                  Praha 9 Prosek, Novoborská ul.

28.01.2006 09:00     prořez keřového a stromového porostu okolo rybníka         Praha 9 Miškovice

08.02.2006 08:38     zatopení sklepních prostor restaurace u letiště v Letňanech Praha 9 Letňany, areál Letov

08.02.2006 17:14     zatopení vozovky                                                          Praha 9 Třeboradice, Tryskovická ul.

08.02.2006 17:53     zatopení budovy a přilehlého pozemku                             Praha 9 Vinoř, Semtínská ul.

10.02.2006 19:28     odčerpávání vody ze zatopené ulice                                 Praha – východ, obec Podolanka

16.02.2006 09:05     odčerpání vody z pozemku přilehlého k rodinnému domu     Praha 9 Vinoř, Bohdanečská 265

16.02.2006 11:20     odčerpání vody                                                             areál Letov, Beranových 65

16.02.2006 12:01     odčerpání vody ze sklepa a rodinného domu                      P 9 Vinoř, ul. Mladoboleslavská a Semtínská

16.02.2006 13:20     rozsáhlá havárie – odčerpávání vody                                  P9 Kbely, ul. Košařova 654

16.02.2006 13:48     část členů odčerpává vodu v Letňanech                            P9 Letňany, ul. Tvrdého 287

16.02.2006 14:15     část členů odvolána na průzkum Romské osady z důvodu neodtékající
                              vody                                                                           ul. Tryskovická bez č.p. – Romská osada            

17.02.2006 10:45     odčerpání vody tekoucí z polí do Mateřské školky                    P9 Miškovice, ul. Tuháňská 37

17.02.2006 12:05     odčerpání vody ze zatopeného objektu a přilehlého pozemku   P9 Kbely, ul. Košařova 654

17.02.2006 17:02     odčerpání laguny z pole                                                      P9 Miškovice, ul. Bendlova /Na Kačence

14.03.2006 10:00     odstranění ledových kusů padajících ze střechy MÚ Letňany     Praha 9 Letňany

28.03.2006 23:25     pohotovost – hrozba povodní v Praze, odjezd ke stanici metra
                              Vltavská, poté stavba protipovodňových zábran                      Praha 7 Holešovice

08.04.2006 07:00    demontáž 500 m hráze, místy vysoké až 4 metry,
                             konec povodňové hrozby                                                     Praha 7 Holešovice – loděnice

09.04.2006 08:00    demontáž 6 m vysoké a 100 m dlouhé protipovodňové zábrany Praha 7 Holešovice – Stromovka          

30.04.2006 17:00    hasičský dozor při pálení čarodějnic                                         P9 Miškovice, P9 Třeboradice

19.06.2006 21:02    zatopení křižovatky ul. Kbelská a ul. Poděbradská                      Praha 9

01.07.2006 14:13    požár školy Tupolevova 525, P9, taktické cvičení, které nebylo
                             předem avizováno                                                                Praha 9 Letňany