2008


Datum a čas           Událost                                                                    Adresa – místo

01.03.2008 09:30    pohotovost – vichřice Ema                                            zbrojnice
                             výjezd – technický zásah, padlá větev topolu do rybníka    P9 Miškovice, ul. Polabská

01.03.2008 13:20    stržená střecha panelového domu, zajišťování 
                             doprovodu evakuovaných osob                                      P9 Letňany, ul Malkovského

01.03.2008 19:21    pohotovost – vichřice Ema                                            zbrojnice

30.04.2008 15:00    hasičský dozor při pálení čarodějnic                                 P9 Třeboradice, P9 Miškovice

31.05.2008 22:00    čerpání vody – zatopená garáž 
                             z důvodu přívalového deště                                           P9 Letňany, ul. Letovská

01.06.2008 00:35    čerpání vody – zatopená silnice, pole, sklepy                    P9 Třeboradice

20.06.2008 09:00    výjezd na simulovaný požár školy Rychnovská
                             taktické prověřovací cvičení „ŠKOLA 2008“                      P9 Letňany

31.08.2008 14:00    odčerpání vody ze studny (čištění) 
                             na žádost místního občana                                            P9 Miškovice

07.09.2008 16:44   držení zálohy na hasičské stanici v Holešovicí 
                            z důvodu výjezdu všech profesionálních družstev 
                            HZS k požáru tržnice SAPA v P4                                     Praha 8 Holešovice

07.09.2008 19:50   požár tržnice SAPA – střídání družstva HZS stanice 3         Holešovice                             

                 20:18   provedení hasebních prací za použití dýchací techniky        Praha 4, ul. Libušská

14.09.2008 13:00   odčerpání 16 m hluboké studny 
                            na požádání místního občana                                         P9 Miškovice

16.10.2008 19:34   požár Průmyslového paláce – výjezd k zásahu                   P7 Holešovické výstaviště

06.11. -07.11.2008

07:30 – 05:08 hod  požár tržnice SAPA, 
                            rozsahem jde o největší požár za posl. 15 let                    Praha 4, ul. Libušská

31.12.2008 celý den     pohotovost z důvodu oslav konce roku 2008              zbrojnice