JPO V. - JSDH MČ PRAHA - ČAKOVICE

Sídlo jednotky: Ke Zlatému kopci 8, 196 00 Praha 9 - Miškovice, email: JPOMCCAKOVICE@email.cz, č.j. 111108
Velitel JPO: Aleš Brom - 602368892
Zástupce vel. JPO: Lukáš Horský - 605779273
Strojní služba - Volodymyr Tatyga 
Technik CHTS - Aleš Brom   

Technici ochrany obyvatelstva:  A. Brom, L. Horský

 

Horský Lukáš

Velitel družstva

 

Hísková  Lenka

Hasič

Brautigam Petr

Strojník

 

Hoša Vladislav

Hasič

Denny Blažků

Strojník

 

Janura Michael

Hasič

Horský Hynek

Strojník

 

Kupka Lukáš

Hasič

Liška Richard

Strojník

 

Krčil Martin

Hasič

Václav Koča

Strojník

 

Váňa Ondřej

Hasič

 

 

 

 

Justian Karel

Hasič

         

Krátká informace o JPO: Jednotka požární ochrany kategorie V. (JPO V.) s názvem Jednotka sboru dobrovolných hasičů MČ Praha - Čakovice vznikla a její činnost se datuje dnem 1. prosince 2012. Zřizovatelem tohoto subjektu je MČ Praha - Čakovice a účelem zřízení je zajištění požární ochrany a ochrany obyvatelstva v naší městské části, zejména dle zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a řídící se vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. Jedná se především o represivní složku IZS, která je zařazena do plánu územního pokrytí jednotkami požární ochrany.

 

Funkční značení u JSDH:

Následující tabulka ukazuje hodnostní značení, které se nosí nejčastěji na pracovních stejnokrojích (tzv. PS II). Tyto stejnokroje se používají pouze při výcviku nebo údržbě techniky. U ostatních událostí se používají zásahové oděvy, na nichž toto označení chybí.

       

                Hasič                   Hasič po 3 letech členství               Strojník                            Technik                               

           Velitel družstva                        Velitel družstva,                 Velitel jednotky

                                                       zástupce velitele