Co je vlastně celorepublikový projekt "Recyklujte s hasiči"

02.02.2019 12:00

Za celorepublikovým projektem "Recyklujte s hasiči" stojí dvě společnosti zabývající se zpětným odběrem vysloužilého elektrozařízení, a to spol. ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL s.r.o. Projekt dále tvoří přibližně tisícovka sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky, v rámci jejichž aktivity se tento elektromateriál soustřeďuje a poté hromadně sváží pro společné plnění povinností vyplývajícíh z platného zákona o odpadech. Odměnou pro sbory je pak finanční částka, která je úměrná množství odevzdaného elektromateriálu do svozu. Jakékoliv další informace naleznete na www.recyklujteshasici.cz nebo po zavolání na bezplatnou linku 800 320 010. Odevzdáním vysloužilého elektromateriálu především podpoříte naši činnost! Děkujeme Vám.