Den IZS se povedl

05.11.2013 09:00

SDH Praha - Miškovice, JSDH MČ Praha - Čakovice a hlavní partner společnost Kolektory Praha a.s., uspořádali pro děti ze školek a škol MČ Čakovice, a to v rámci výuky, preventivně zábavný program "Den integrovaného záchranného systému". Tato akce proběhla 5. 11. 2013 v prostorách bývalých vojenských kasáren v Miškovicích a cílem bylo seznámit děti se základy bezpečnostní prevence a přiblížit jim činnosti složek integrovaného záchranného systému, tedy hasičů, policistů a zdravotnických záchrannářů. Program podpořili: Hasiči Praha-Letňany, Hasiči Praha-Březiněves, Hasiči Praha-Satalice, Policie ČR, Městská policie Praha, SOSAN - soukromá sanita, Pet-Medic - záchranná služba veterinární, Lary - odchytová služba Hovorčovice a také BESIP. Akce se zúčastnilo bezmála na 700 dětí ze školních zařízení MČ Čakovice. Po absolvování exkurze (každá skupinka měla svého průvodce), byly děti po splnění vědomostního testíku odměněny drobnými dárečky a občerstvením od sponzorů akce. Poděkování patří společnostem: Kolektory Praha a.s., jakožto hlavnímu partnerovi akce a dále společnostem Armatex s.r.o., Madegroup a.s., Lidl ČR, Kreativáček.cz a Hellma s.r.o. Dle odezvy se akce velice líbila.