Den otevřených dveří hasičské zbrojnice v Miškovicích

02.09.2017 13:00

Členové Sboru dobrovolných hasičů v Praze Miškovicích a Jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha - Čakovice připravili v sobotu 2. záři 2017 od 13 hod. do 17 hod. pro veřejnost akci pod Názvem Den otevřených dveří hasičské zbrojnice v Miškovicích. Cílem akce bylo seznámit návštěvníky s činností obou subjektů i s jejich historií, ale zároveň i s prostory, ve kterých působí. K vidění byly nejen zmíněné prostory, technika a nejrůznější technické a ochranné prostředky, ale i konkrétní akční ukázky některých činností. Především pro ty menší návštěvníky jsme pak připravili několik atrakcí a míst pro vyžití. Počasí akci nakonec přálo, a dle odezvy se odpoledne na hasičské zbrojnici v Miškovicích líbilo. Děkujeme za vyjádřenou podporu.