Dětské dny v naší městské části doprovázelo příjemné počasí

01.06.2014 18:00

Letošní víkend na přelomu května a června patřil opět dětem. Na řadě míst, a to nejen naší lokality probíhaly "Dětské dny". Ty asi "nejznámější" v naší městské části probíhají vždy v Miškovicích na hřišti a v Třeboradicích na Slaviborském náměstí. Oproti počasí minulého roku, to letošní bylo nádherné. Oba dva dny, jak den dětí v sobotu v Miškovicích, tak v neděli v Třeboradicích doprovázelo sluníčko, které umocňovalo příjemnou atmosféru těchto akcí. Opékání buřtů a klobás a především spousta atrakcí a soutěží pro děti za sladké odměny, to vždy neoddělitelně patří k takovýmto událostem. Myslím, že se tento víkend všem zúčastněným musel líbit. Tak zase za rok.