DOMY PRO BYDLENÍ ZASÁHLY V ROCE 2011 PLAMENY KAŽDÝ DEN PRŮMĚRNĚ DEVĚTKRÁT

05.10.2012 13:15

 

V budovách pro bydlení za posledních pět vzniklo 18 072 požárů, při kterých zemřelo 252 osob a 2 224 osob se zranilo.

Požáry způsobily škody za 1,7 mld. korun.

Hasiči svým zásahem uchránili hodnoty za více jak 9 mld. korun.

Rok                                                 2007     2008     2009        2010      2011

Počet požárů objektů pro bydlení     3 662     3 628     3 683      3 689     3 410

Počet usmrcených                              45         53          52           51         51

Počet zraněných                               426        457        408         457       476

Budovy pro bydlení: bytové domy, rodinné domky a ostatní budovy pro bydlení jako např. zemědělské usedlosti, hájenky.

V roce 2011 vzniklo v budovách pro bydlení o 279 požárů méně, než v roce 2010, ale počet

usmrcených byl stejný, a sice 51.

Evidujeme pokles požárů v budovách pro bydlení, ale jsou tragičtější. Při klesajícím

počtu požárů se počet obětí nesnižuje. Za posledních pět let si tyto požáry vyžádaly

252 obětí na životech.

Během prvního pololetí roku 2012 jsme likvidovali 1 937 požárů v budovách pro bydlení,

požáry si vyžádaly 36 lidských životů a 253 zraněných," 

Bytové domy jsou vysoce rizikové na vznik požáru

Nejvyšší počet požárů vzniká právě v bytových domech. Na celkovém počtu požárů v budovách pro

bydlení se podílí požáry v bytových domech každoročně na více jak polovině těchto

„Nedodržování požární bezpečnosti, ať již v domácnosti nebo společných prostorách domu,

nedbalost například při kouření, to jsou vše rizikové faktory pro vznik požárů v budovách pro bydlení,

které si následně vybírají daň v podobě lidských životů a vysokých škod,“ říká plk. Skalská.

Nejvíce obětí požárů připadá na rodinné domky.

Co se týče počtu usmrcených při požárech v budovách pro bydlení,

více jak polovina obětí požárů připadá na rodinné domky.

„Více jak polovina obětí u požárů v budovách pro bydlení, připadá na požáry v rodinných domech.

Lidé by neměli podceňovat požární bezpečnost, a proto doporučujeme pořídit si například hlásič

požáru. Tato investice se může jedině vyplatit. Mnoho požárů vzniká v noci, kdy obyvatelé domu spí.

Právě zvukový signál hlásiče včas upozorní na vzniklý požár a tím mohou být minimalizovány jeho

následky,“ doplňuje plk. Skalská.

Nedbalost dospělých nejčastější příčinou požárů domů

Nedbalost a neopatrnost dospělých, jako je zanedbání bezpečnostních předpisů, kouření, používání

otevřeného ohně k osvětlování, ale i nesprávná obsluha topidla, je ve sledovaném období požárů

v budovách pro bydlení nejčastější příčinou.

Následují provozně technické závady, úmyslné zapálení, požáry způsobené dětmi, špatný stav a

nesprávné používání komínových zařízení.

A kde je nejvyšší riziko vzniku požáru v budovách pro bydlení?

Ve sledovaném pětiletém období (2007– 2011) téměř každý čtvrtý požár v budovách pro bydlení

vznikl v komínovém tělese. Ročně průměrně 823 požárů. Jedná se především o špatný stav a

nesprávné používání komínových zařízení.

V kuchyni ve sledovaném období vzniklo průměrně ročně 748 požárů. Na příčinách požárů se

především podílí nedbalost a neopatrnost dospělých, ale i provozně technické závady.

Nedbalost a neopatrnost dospělých je také častou příčinou požárů, které vzniknou v obytných

místnostech a ložnicích. Ve sledovaném období průměrně ročně vznikne 623 požárů.

Průměrně ročně 240 požárů vznikne na chodbách, schodištích, výtazích. Jejich příčinou je úmyslné

zapálení, požáry způsobené dětmi, provozně technické závady a nedbalost dospělých.

 Špatný stav a nesprávné používání komínových zařízení, úmyslné zapálení, provozně technické

závady jsou příčinou požárů střech, půd, ale i obvodových zdí – zateplení. Ve sledovaném období

evidujeme průměrně ročně 238 těchto požárů.

Požáry také vznikají ve sklepech, a sice ve sledovaném období ročně průměrně vzniklo 230 požárů.

Jak ochránit život, zdraví a majetek ve svých domovech před požárem?

Hlásiče požáru.

Většina úmrtí při požárech je způsobena kouřem. Kouř vznikající při požáru v domácnosti je většinou

toxický (v domácnostech je velké množství hořlavých plastických hmot), dvě až tři vdechnutí mohou

způsobit ztrátu vědomí a následně smrt, kouř způsobuje i snížení viditelnosti a ztrátu orientace.

Autonomní hlásič požáru zajistí rychlé zjištění vznikajícího požáru a upozorní na něj přítomné osoby.

Cena autonomního hlásiče se pohybuje v řádu stokorun, což je cena zanedbatelná ve srovnání

s možnými škodami. Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

(účinnost od 1. 7. 2008) musí být hlásiči vybaveny mimo jiné i rodinné a bytové domy.

Hlásič požáru je jednoduché zařízení, které upozorní, že něco není v pořádku. Je to krabička

v průměru cca 12 cm, která obsahuje detektor požáru, optickou a hlavně akustickou signalizaci.

Hasicí přístroje

Vybavenost objektů hasicími přístroji také popisuje výše zmiňovaná vyhláška. Umístění, druhy a

počet hasicích přístrojů je stanoven ve schválené projektové dokumentaci příslušné stavby.

Jsou stanoveny povinnosti a minimální vybavení, ale je na každém z vás, zda chcete předejít ztrátám,

ať už na životech, zdraví nebo majetku a investici do hlásičů požáru a hasicích přístrojů nebudete

podceňovat.

Požár v bytě, domě – jak se zachovat?

 • zachovejte klid a rozvahu
 • v případě zjištění požáru nebo hustého dýmu na chodbě domu varujte ostatní nájemník voláním „hoří“ a okamžitě volejte hasiče na linku 150 nebo 112
 • při pohybu v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi (ve dřepu, po kolenou), kouř se zpočátku drží u stropu, pokud to jde, použijte k dýchání vlhký kapesník, ručník, šátek at.
 • při silném zakouření zbytečně neriskujte průchod – hrozí nejen ztráta vědomí, ale i orientace, pokud nemůžete opustit byt – silné zakouření chodby, horké dveře, snažte se utěsnit dveře do bytu  proti průniku kouře
 • z balkonu, okna na sebe upozorněte voláním o pomoc popřípadě vyvěšením prostěradla, ručníku atp.
 • v případě, že na vás hoří oděv, zastavte se, lehněte si, kutálejte se, válením zamezíte přístupu kyslíku, rukama si chraňte obličej
 • k opuštění domu nikdy nepoužívejte výtah
 • v případě, že ucítíte plyn, nerozsvěcujte
 • pokud to lze, před odchodem z hořícího bytu vypněte přívod el. energie a plynu,
 • nikdy se do požárem ohroženého bytu nevracejte (ztráta orientace, nadýchání zplodinami, porušení konstrukce stavby)
 • dbejte pokynů hasičů
 • formou hry naučte děti, co nejkratší cestou opustit byt.

Zdroj: https://www.pozary.cz/