EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

29.10.2012 13:31

 

Evakuace je jedním z důležitých opatření ochrany obyvatelstva. Evakuace
se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí
s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení
evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost. Jestliže je
evakuace nařízena, je nutné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou
evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného seřadiště nebo evakuačního
střediska. A co to vlastně evakuační zavazadlo je? Jedná se o zavazadlo, např.
batoh, cestovní taška nebo kufr, opatřený štítkem s vaším jménem a adresou
bydliště. Zavazadlo by mělo obsahovat následující. Základní trvanlivé potraviny
a pitnou vodu, předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor, osobní doklady,
peníze, pojistné smlouvy, cennosti, přenosné rádio s náhradními bateriemi (v
tomto případě se jedná o cenný informační prvek při mimořádných událostech
většího charakteru, jako např. chemická nebo jaderná havárie, záplavy,
zemětřesení, atd.), toaletní a hygienické potřeby, léky, svítilnu, náhradní
prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, kapesní nůž, šití
a zápalky nebo zapalovač. Samozřejmě, že v jistých situacích není možnost
si takovéto zavazadlo zcela nebo částečně připravit, ale lidé žijící např. v tzv.
zóně havarijního plánování, což jsou místa s předpokladem možného ohrožení
mimořádnou událostí, mají tyto zavazadla připraveny neustále. Neuškodí proto,
když si zjistíte, kde a vedle čeho nebo koho vlastně žijete.