Hasiči bilancovali - rok 2012

29.04.2013 14:00

Každé 3 minuty a 44 sekund vyjeli v loňském roce hasiči k nějaké mimořádné události a každých

7 minut a 39 sekund někoho zachránili.

Celkem v roce 2012 hasiči zasahovali u 103 985 událostí, při kterých bezprostředně zachránili nebo

evakuovali z ohrožených prostor 68 690 osob (o 26 324 více než v roce 2011), nejvíce při požárech,

dopravních nehodách, technických pomocích (například při větrné smršti a s ohledem na další vývoj

počasí bylo evakuováno při rockovém festivalu v Hradci Králové ve dnech 5. a 6. 7. 2013 celkem

35 000 osob).

Druh události Rok 2011 Rok 2012

Požáry s účastí jednotky PO 20 511 19 908

Dopravní nehody 17 061 18 910

Úniky nebezpečných látek 5 285 5 106

z toho „ropných produktů“ 4 251 3 990

Technické havárie 50 035 52 084

Radiační havárie a nehody 1 1

Ostatní mimořádné události 6 67

Plané poplachy 8 202 7 909

UDÁLOSTI CELKEM 101 101 103 985

 

V roce 2012 zasahovali hasiči u více než 20 000 požárů, při kterých zemřelo 125 osob a 1 286 osob

se zranilo. Nejtragičtější jsou v převážné většině požáry v domácnostech.

Těch bylo v loňském roce 2 684 a celková výše škod se vyšplhala přes 430 milionů. Tyto požáry si

vyžádaly 71 lidských životů a 643 lidí při nich bylo zraněno.

Požáry (se zásahem i bez zásahu jednotek PO)

Základní informace Rok 2011 Rok 2012

Počet požárů 21 125 20 492

Přímé škody mil. Kč 2 241,8 2 861,5

Počet usmrcených osob 129 125

 

Základní informace Rok 2011 Rok 2012

Počet zraněných osob 1 152 1 286

Uchráněné hodnoty mld. Kč 8,08 10,64

Oproti roku 2011 roku vzrostl loni počet požárů zaviněných nedbalostí dospělých, závadami komínů

a topidel, výbuchů a způsobených blesky.

Příčina rok 2011 rok 2012

Úmyslné zapálení 1 838 1 609

Hra dětí s ohněm 246 178

Nedbalost dospělých 2 665 2733

Závady komínů 291 300

Závady topidel 135 142

Technické závady (mimo komínů a topidel) 2 794 2 766

Samovznícení 112 86

Výbuchy 16 18

Blesky 60 69

Dopravní nehody 140 126

Dále nedošetřované požáry 11 806 11 531

Ostatní příčiny 37 37

Neobjasněno, v šetření 985 897

CELKEM 21 125 20 492

Největší požáry roku 2012 (se škodou 50 mil. Kč a vyšší)

9. 6. 2012

l Letadlo ATR – 42 v hangáru letiště, Praha 6 – Ruzyně

l Škoda: 500 000 000 Kč.

20. 7. 2012

l Hala odvodnění energosádrovce bývalého objektu odsíření Elektrárny Tušimice

l Škoda: 100 000 000 Kč.

17. 9. 2012

l Kabelový kanál válcoven firmy EVRAZ a.s., Ostrava – Vítkovice.

l Škoda: 50 000 000 Kč.

 

29. 9. 2012

l Kanceláře s elektronikou a výpočetní technikou firmy TECHNOLOGICKÉ CENTRUM spol. s.r.o.

v bývalých kasárnách, Písek

l Škoda: 50 016 000 Kč.

l Zraněna: 1 osoba.

22. 12. 2012

l Tkalcovna firmy MILETA a.s., Hořice, okr. Jičín

l Škoda: 250 000 000 Kč.

V loňském roce likvidovali hasiči také jeden z největších lesních požárů v historii České republiky.

Jednalo se o květnový požár 174 hektarů lesa u Bzence, okr. Hodonín.

Požár likvidovalo 207 jednotek PO (včetně jednotek ze Slovenské republiky), jejichž zásah probíhal

po dobu 7 dní. Příčina požáru zůstala neobjasněna a škoda byla vyčíslena na 27 717 000 Kč.

Statistická data zpracoval:

pplk. Ing. Vladimír Vonásek

oddělení analýz a statistiky

MV – generální ředitelství HZS ČR

POŽÁRY.cz - https://www.pozary.cz - odkaz na tento článek: www.pozary.cz/c/62249