Hasiči MČ Praha – Čakovice informují

25.04.2013 13:48

 

     Ten kdo s pravidelností sleduje dění v naší městské části jistě postřehl, že v prosinci minulého roku došlo ke zřízení Jednotky sboru dobrovolných hasičů městské části Praha – Čakovice. Tento subjekt vznikl s ohledem na nařízení, která vyplývají ze zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon mimo jiné, ukládá obcím povinnost zajistit podmínky požární ochrany obyvatel v obci. Konkrétním účelem tohoto nařízení je vytvořit základní předpoklady pro ochranu životů a zdraví občanů a majetku před požáry, pro poskytování pomoci při živelných a jiných mimořádných událostech.

     Výjimkou samozřejmě není ani naše městská část Praha – Čakovice (dále jen MČ), a protože až do prosince minulého roku nebyla na území Čakovic, Miškovic a Třeboradic žádná jednotka požární ochrany, zajišťovali toto nařízení v naší MČ dobrovolní hasiči ze sousedních Ďáblic. Pro vysvětlení je nutné říci, že jedinou organizací působící v oblasti požární ochrany na území MČ, byl pouze Sbor dobrovolných hasičů v Miškovicích, ale tento měl pouze statut občanského sdružení a ne jednotky. A jak právě výše zmíněný zákon nařizuje, požární ochranu mohou zajišťovat pouze a jen jednotky požární ochrany. Je tedy třeba vědět, že Sbor dobrovolných hasičů a Jednotka sboru dobrovolných hasičů jsou dva odlišné subjekty, i když působící v oblasti požární ochrany, každý však jinou formou. V případě naší MČ tyto dva subjekty, tedy Sbor dobrovolných hasičů Praha – Miškovice a nově zřízená Jednotka sboru dobrovolných hasičů městské části Praha – Čakovice úzce spolupracují. Členská základna nové jednotky vychází právě z miškovického sboru, jehož členové donedávna působili v Jednotce požární ochrany v Letňanech. Zkušenosti tedy rozhodně nechybí.

     A proč vůbec vznik nové jednotky? Především pro šetření financí v rozpočtu MČ. V dnešní době je výhodnější variantou zřídit a finančně podporovat vlastní jednotku požární ochrany, nežli si ji tzv. „vypůjčit odvedle“. Laik stále tápe, proč vznik dobrovolné jednotky, když máme v Praze profesionální hasičský záchranný sbor? Není lepší zajištění profesionály?  Vysvětlení je jednoduché. Soustředění sil a prostředků musí být na území ČR rozloženo v souladu s tzv. územním pokrytím jednotkami požární ochrany. Jednotky požární ochrany v souhrnu tvoří, jak profesionální, tak i dobrovolné jednotky. Ty profesionální zajišťují, jak již z výkonu povolání vyplývá, neustálý dohled nad naším bezpečím s okamžitou reakcí pro potřeby zásahu. Jsou ovšem situace, které by profesionálové bez pomoci „dobráku“ nemohli zajistit. A proto jsou tu právě jednotky sborů dobrovolných hasičů, které zřizují obce (v Praze městské části) a v případě potřeby, a co je také podstatné vědět, vždy na vyzvání operačního střediska hasičského záchranného sboru kraje, vyjedou na pomoc. Jednotka sboru dobrovolných hasičů tedy nesmí nikdy vyjet bez souhlasu od profesionálů!

     A proto platí neustále, že pokud se vy nebo někdo z vašeho okolí ocitne v situaci, která nutně vyžaduje pomoc hasičů, vždy volejte bezplatně telefonní číslo 150 (hasiči) nebo 112 (tísňová linka) a pokud bude potřeba, profesionálové si naší pomoc, tedy Jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha - Čakovice vyžádají. My se vždy a v maximální míře vynasnažíme pomoci těm, co naší pomoc budou potřebovat.

     A jak do budoucna? V současné době dochází k dovybavení jednotky technikou, technickými a ochrannými prostředky a také především k odborné přípravě členů jednotky. Požadavky kladené na odbornou přípravu dobrovolné jednotky nejsou o nic lehčí, nežli jsou kladeny na profesionály, samozřejmě s tím rozdílem, že my tuto službu provádíme mimo své hlavní zaměstnání. Školí nás však zkušení profesionálové a to nejen z řad hasičů, ale třeba také zdravotníků záchranářů, kteří dokážou školící program přizpůsobit naším potřebám. Není toho málo, co musejí členové dobrovolných jednotek zvládnout a rozhodně to není činnost vhodná pro každého, ale nasbírané zkušenosti anebo třeba získaná osvědčení či kvalifikace se mnohým z nás v životě již vyplatily. Nebývá taktéž výjimkou, že je tato dobrovolná služba dobrým startem pro budoucí povolání profesionálního hasiče. Doufejme, že dostatečná požární prevence přispěje k co nejmenšímu počtu zásahů na území naší MČ.

     Popřejme tedy Jednotce sboru dobrovolných hasičů MČ Praha – Čakovice hodně zdaru ve své činnosti a nám všem, abychom pomoc hasičů nikdy nepotřebovali.

 

Michal Linhart

Velitel JSDH MČ Praha - Čakovice