HELE, DOPRAVNÍ NEHODA

29.10.2012 13:35

 

Snad každý z vás se již ve svém životě setkal s dopravní nehodou, ať už přímo
nebo nepřímo. Jak tedy postupovat, přijedete-li k dopravní nehodě? V první
řadě musíme dbát na svoji bezpečnost a řádně zabezpečit místo nehody, tj.
zastavíme v bezpečné vzdálenosti od inkriminovaného místa, vypneme motor,
zapneme varovná světla (blinkry), oblékneme si reflexní vestu, výstražným
trojúhelníkem označíme prostor nehody a uvědomí telefonicky linku 112.
V případě, že jste minimálně dva, druhý z dvojice se vybaví lékárničkou a
přistoupí k vozidlu nebo vozidlům (my budeme hovořit o jednom vozidle),
kde zjistí počet a stav zraněných a vykonává následující. Havarované vozidlo,
zabezpečí proti dalšímu pohybu (ruční brzda nebo zaklínění), vypne motor,
světla a vyjme klíčky ze zapalování (ty lze umístit např. na sedačku spolujezdce).
Dále je třeba zkontrolovat, zda z vozidla nevytékají provozní kapaliny, zajistí
se tedy protipožární opatření. Poslední fází je poskytnutí první pomoci
postiženým osobám před příjezdem záchranné služby. Dbejte především na
svoji bezpečnost, zraněný nebo mrtví, nikomu nepomůžete!!!