Jak se chovat během bouřky

08.08.2011 15:57

 

VÍTE, JAK SE CHOVAT BĚHEM BOUŘKY?

 

     Pro letní období jsou typické časté bouřky doprovázené silným větrem. Jejich riziko je často podceňováno, a proto stojí za připomenutí několik rad, jak ho minimalizovat. I když k přímému zásahu člověka bleskem dochází výjimečně, končí tyto případy mnohdy tragicky. Během bouřky zbytečně nevycházejte ven. Pokud jste již venku, hledejte úkryt ve velkých budovách s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí. Jestliže se nacházíte v přírodě, bezpečí hledejte v hustém lese a háji, nižším porostu, v automobilu nebo úzkém údolí. Vždy však mějte na paměti, že doprovodným jevem bouřky je i silný vítr. Pokud široko daleko není nic než pláň, doporučuje se přečkat bouřku v podřepu s rukama a nohama u sebe. Nikdy si nelehejte. Také se určitě neschovávejte pod osamělé stromy, na okrajích lesa, pod převisy nízkých skal nebo v menších staveních bez bleskosvodu. Bezpečí rozhodně neskýtají budovy s narušenou statikou, kde v případě zásahu blesku nebo větru hrozí další narušení a pád konstrukcí. Je známo, že největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí na otevřeném prostranství, na vyvýšených místech, v blízkosti železných konstrukcí nebo vysokých osamocených stromů a také v blízkosti vodních ploch. Proto se nikdy za bouřky nekoupejte, neutíkejte, nepřenášejte kovové předměty, neopírejte se o zeď nebo skalní stěnu, vyvarujte se přítomnosti poblíž vodivých předmětů a látek. Příliš bezpečné není ani telefonování nebo práce s elektrickými a plynovými spotřebiči. A první pomoc při úrazech bleskem? Je stejná jako při úrazech elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá často nezbytné použít umělé dýchání, srdeční masáž, protišoková opatření apod. Mějte na mysli, že následky jsou většinou tragické a v případě přežití úderu bleskem na celý život.

Použitý materiál: materiál MV ČR a HZS ČR