Kontrola komínu a topidla

16.08.2012 13:54

 

Už jste si nechali zkontrolovat svůj komín či topidlo?

Pamatujte! Pokud jste si ještě nenechali vyčistit komín a zkontrolovat topidlo, 
tak je nejvyšší čas to udělat a sehnat si odborníka.  
 
Pár důležitých pravidel:

  1. Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna a seřídit kotel topení.
  2. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě.
  3. U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů, tak předepsaného tahu komína.
  4. Při prvním zatopení v sezóně kotel a komín raději příliš nenamáhejte a topte méně intenzivně.

Bezpečnostní zásady:

  1. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržbě topidel. V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci.
  2. Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím “vylepšením” nebo úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného neštěstí.
  3. Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin.
  4. Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit, (ba i obyčejný hadr), skladujte pokud možno co nejdále od topidel. V žádném případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty.

Pamatujte! Zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený tepelný spotřebič přináší nejen spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.

A co když dojde k požáru v komíně?
Snažte se jednat v klidu a s rozvahou. Co nejdříve jej oznamte na tísňovou linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína, nikdy však nejednejte riskantně.  Nejdůležitější je život a zdraví, teprve potom majetek!!!

 

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty (platnost od 1.1.2011)

 

výkon připojeného spotřebiče

činnost

pevné palivo

celoroční provoz

pevné palivo

sezónní provoz

kapalné palivo

plynné palivo

do 50 kw

Čištění palinoých cest

3x

2x

3x

1x

do 50 kw

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

1x

do 50 kw

Výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátů

1x

1x

1x

1x

nad 50 kw

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

2x

1x

1x

nad 50 kw

Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátů

2x

2x

1x

1x

nad 50 kw

Čištění spotřebiče paliv

2x

2x

nejméně podle návodu výrobce

nejméně podle návodu výrobce