Nález nebezpečného předmětu či látky - Jak dále postupovat?

01.03.2014 12:00

I v dnešní době je dosti častým jevem nález nebezpečné látky či předmětu. Bohužel se z médií stále dozvídáme o těchto případech, ale co hůř, dozvídáme se i jak nebezpečně si nálezci v těchto situacích počínají. Případů, kdy si např. nálezce odnesl nalezenou nebezpečnou munici domů nebo dokonce do práce, a pak teprve někdy později o nálezu informoval Policii ČR nebo ji dokonce odnesl přímo na Policii, je bohužel více než dost. Nejen, že tímto počínáním ohrožují na zdraví sami sebe, ale bohužel i nic netušící osoby v blízkém okolí. S jakým nebezpečím se dnes můžete setkat? Především se jedná o munici z obou světových válek, které je v zemi stále ještě dost nebo lze také narazit na nebezpečné chemické látky otravné či bojové. Jak při takovýchto nálezech postupovat? Především a pokud jsou viditelné, věřit zobrazeným symbolům. S nalezeným předmětem nijak dále nemanipulovat, nesnažit se otevřít nebo narušit obal. Informovat neprodleně Policii ČR (tel. 158), Hasičský záchranný sbor ČR (tel. 150) nebo linku tísňového volání (tel. 112) a dbát jejich pokynů. A jako poslední, vyčkat příjezdu odborníků. Žádný takovýto případ nepodceňujte, jedná se vždy o nebezpečí a hlavu vám nikdo neutrhne, pokud jste se spletli.