Nasazeni při mimořádné události v Praze - Povodně 2013

20.06.2013 10:00

JSDH MČ Praha - Čakovice, jednotka požární ochrany naší městské části byla od 1. června do 9. června 2013 nasazena při mimořádné situaci v Praze. Působila a zasahovala jak na území své městské části Praha - Čakovice, která sice nebyla přímo ohrožena povodní, nicméně dlouhé a vytrvalé deště zde způsobili několik lokálních zatopení, tak také na území městských částí Praha 1, Praha 7, Praha 8 a Praha 10, tedy částí Prahy přímo ohrožených povodní. V prvních dnech jsme se podíleli na stavbách protipovodňových bariér v lokalitách Libně, Tróji, Holešovic, ale také třeba Kampy a po dokončení těchto opatření jsme byli nasazováni ve výše uvedených lokalitách na likvidaci škod, především se jednalo o odčerpávání zatopených prostor. Ráno, odpoledne, večer nebo v noci, zasahovalo se dle potřeby kdykoliv, proto jsme vytvořili nepřetržitou mimořádnou službu na hasičské zbrojnici, která byla na vyžádání operačního a informačního střediska HZS hl. m. Prahy schopna kdykoliv hned reagovat a okamžitě vyjet. Sečteno a podtrženo, na dvě desítky zásahů, které jsme provedli při mimořádné situaci v Praze, velice dobře prověřilo funkčnost naší nové jednotky požární ochrany. Několik děkovných emailů, které jsme obdrželi hovoří za vše.

 

A na konec drobné vysvětlení, jak a kdo řídí záchranné a likvidační prace v rámci mimořádných povoňových opatření v Praze:

O opatřeních v rámci mimořádné situace v Praze rozhoduje Krizový štáb hl. m. Prahy, samotné nasazování složek integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) zajišťuje operační a informační středisko hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, které tak činí dle informací z krizového štábu. Samotnou stavbu protipovodňových bariér provádí především jednotky sborů dobrovolných hasičů městských částí hl. m. Prahy, vždy však musí být operačním střediskem vyzváni a nasazeni na konkrétní úsek. Dalšími subjekty pro stavbu a likvidační prace jsou technická správa hl. m. Prahy a na vyžádání také třeba armáda České republiky. Veškerou koordinaci a součinnost složek IZS zajišťuje hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy.

Pohled z Vodácké cesty v Tróji

Stavba protipovodňové bariéry v Thomayerových sadech na Praze 8

Stavba protipovodňové bariéry za pomoci armády ČR "Hladová zeď" v Tróji

Zásahy v ulici Jankovcova na Praze 7

Únava byla mnohdy veliká