Nebezpečí požárů

20.05.2013 10:00

 

     Vyšší, skoro letní teploty a menší množství srážek značně zvyšují riziko vzniku požárů v přírodním prostředí. Obvykle pak období kolem prázdnin a dovolených je tím nejrizikovějším. Bohužel je tomu tak, že naprostou většinu techto požárů způsobí člověk svou nedbalostí, ať již při zakládání nebo manipulaci s ohněm nebo kvůli neopatrnosti při kouření. Je tedy nutné připomenout, že například kouření v lesích, parcích, či hájích je ze zákona zakázáno a rozdělávat a udržovat oheň lze jen v místech k tomu určených. Nedodržením těchto pravidel hrozí provinilci při přistižení tučná pokuta. Dále je samozřejmě zakázáno odhazování hořících nebo doutnajících předmětů nebo předmětů, které mohou požár způsobit. Opatrně je třeba pak zacházet i například s přenosnými vařiči, které při troše nepozornosti rovněž mohou způsobit požár.

     Požáry tohoto typu se hasičům obtížně likvidují, jedná se totiž o požáry technicky, fyzicky i časově náročné. Obvykle k požáru dochází v těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku, hlavně chování ohně kupříkladu v lese je nevyzpytatelné a oheň se může šířit i pod zemí. Bohužel nejen v zahraničí jsou velká území pravidelně ničena rozsáhlými požáry. Vzpomeňme třeba na požár lesa v národním parku České Švýcarsko v červenci 2006, kde s ohněm bojovalo po dobu 8 dní na 900 profesionálních i dobrovolných hasičů, ve skalnatém a těžko přístupném terénu o rozloze zhruba 25 hektarů. A příčina? Odhozený nedopalek cigarety. Neberme proto tato rizika na lehkou váhu a na pamětí mějme, že i malá jiskřička snadno způsobí obrovskou katastrofu.

 

Michal Linhart - JSDH MČ Praha - Čakovice

Diskusní téma: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ V LESÍCH, PARCÍCH A JINÝCH POROSTECH

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek