NEBEZPEČÍ PŘI SKLADOVÁNÍ HOŘLAVÍCH KAPALIN

29.10.2012 13:35

 

Málokdo ví, že vysoce hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti (např. benzín,
aceton, metanol) mají teplotu vzplanutí do 21 stupňů celsia. To znamená, že
již při této relativně nízké teplotě se z kapalin uvolní tolik par, že se vytvoří
zapalitelná směs se vzduchem. Pak stačí pouze neopatrné zacházení se zdrojem
otevřeného ohně a začne hořet. Při vysokých teplotách se kapaliny odpařují
více a tím pádem roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých
výparů. Tyto hořlavé kapalinu proto nevystavujte slunci a vůbec vysokým
teplotám, jinak zvyšujete riziko vzplanutí a následného požáru. Dávejte si
rovněž pozor na zacházení se zdroji otevřeného ohně v jejich blízkosti.