NENECHTE SE STRAŠIT BULVÁRNÍMI ČLÁNKY V MÉDIÍCH, HASIČŮM ZA VÝJEZD PLATIT NEBUDETE !!!

16.04.2014 08:00

Od 1. září 2013 vstoupil v platnost nový zákon o pojišťovnictví. Bohužel jak je v Česku zvykem, většina médií o této skutečnosti informuje velmi bulvárně ve stylu "budete platit hasičům". To však není pravda. Pro vás jako pro občany se touto úpravou zákona prakticky nic nemění. Nebudete hasičům platit za to, že vám přijedou uhasit dům, že vás budou vyprošťovat z havarovaného vozu ani za to, že vám sundají kočku ze stromu nebo vytáhnou psa ze studny. Právě tohle totiž ze spousty článků bohužel vyplývá hned z jejich nadpisů (například velmi zavádějící Hasiči začínají inkasovat 5600 za hodinu), nehledě na "šokující" reportáže v televizích. Už doposud fungovala praxe, že Hasičský záchranný sbor účtoval platbu za provádění tzv. likvidačních prací u dopravních nehod. To znaméná práce typu úklid vozovky, zasypání uniklých provozních kapalin, uvolnění komunikace apod. Opět zdůrazňujeme, že fakturu hasiči neposílali řidiči, ale jeho pojišťovně, resp. pojišťovně viníka, která částku uhradila z povinného ručení. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, že pojišťovna pak onomu řidiči "sebrala bonusy" či upravila výši pojistného, ale to je běžná praxe u všech nehod a s hasiči přímo nesouvisí. A právě ve výše uvedené praxy se pro občany nic nemění. V médiích se často dočtete o jakési částce 5600 za každou započatou hodinu zásahu. To je nově pevně stanovená paušální částka za zásah hasičů. Doposud byla účtována cena závislá na typu techniky, povolané k zásahu (byly odstupňovány hodnoty za cisternu, za jeřáb atd.) Nyní je částka stanovena pevně a jednotně, ve výsledku na ni tak řidič-viník může dokonce i "ušetřit". Shrnuto a podtrženo - pro řidiče, který způsobí dopravní nehodu od 1. září, je praxe v souvislosti s účtováním poplatku za likvidační práce naprosto stejná jako doposud. Co se změní (zjednoduší), je jen způsob, jakým budou hasiči svoji práci účtovat pojišťovně. Záchranné práce, tedy např. výše uvedené vyproštění havarovaného vozidla, předlékařská první pomoc a další, které přímo souvisejí se záchranou života a zdraví (i zvířat), popř. majetku zůstávají zdarma. Jiná věc je úmysl (žhářství, falešné oznámení o uložení bomby apod.), u toho lze tento zbytečný výjezd viníkovi i naúčtovat. Zdůrazňujeme, že toto lze aplikovat na úmysl, ne na případ, kdy vidíte z lesa kouř a přivoláte hasiče, kteří zjistí, že se nejedná o požár. V tomto případě nebylo vaše volání úmyslně falešné a nikdo vás za něj postihovat nebude.

 

Autor článku: server www.pozary.cz