O NÁS ANEB ZÁSADNÍCH POSLEDNÍCH 5 LET

25.08.2015 10:00

     Činnost Sboru dobrovolných hasičů v Praze 9 Miškovicích se v novém tisíciletí dosti zásadně pozvedla a během posledních 5-ti let obzvláště. Především se nejen v rámci naší městské části podařilo zasadit o dobré jméno naší organizace, kdy občané vnímají naši činnost velice kladně. Členská základna rok od roku narůstá a co je třeba uvést, že o členy, kteří mají chuť aktivně se podílet na činnosti. K 1. lednu 2015 čítá členská základna SDH Praha - Miškovice 53 členů a to ještě bez členů oddílu mladých hasičů.

 

     Zásadním zvratem v činnosti byl rok 2010, kdy se změnou osazenstva na Úřadu městské části Čakovice došlo i k absolutně jinému, pozitivnějšímu pohledu na naše sdružení a vnímání naší činnosti nejen pro městskou část, ale i například k přínosu v oblasti kultury. Výsledkem pak byl ten fakt, že nás městská část Čakovice začala podporovat více finančně, a také materiálně. A protože až do roku 2012 nebyla v naší městské části zřízena jednotka požární ochrany, kterou dřívější zastoupení úřadu striktně odmítalo, byl po jednáních s novým starostou městské části p. Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D. stanoven zásadní cíl pro sbor, a to připravit vznik nové jednotky vycházející z členů SDH Praha – Miškovice. Tento úmysl se podařilo bezezbytku naplnit, kdy 1. prosince 2012 vznikla Jednotka sboru dobrovolných hasičů městské části Praha – Čakovice, tedy jednotka požární ochrany, kterou tvoří členové našeho SDH, ovšem s názvem naší městské části, jakožto zřizovatele. V tuto chvíli jsme se již mohli plně zabývat myšlenkami, kde a jak pořídit techniku především pro účely JPO, protože náš sbor do té doby disponoval pouze stařičkou Avií A30, která nám sloužila od druhé poloviny 70. let minulého století, jako dopravní automobil. I přes příslib MSH hl. m. Prahy o rychlém zřízení JPO jsme nakonec na nový dopravní automobil Ford Tranzit nedosáhli, a tak jsme se zaměřili na získání cisternové automobilové stříkačky. Tuto jsme v březnu 2013 získali bezúplatným převodem na naši městskou část od našich kolegů dobrovolných hasičů z Prahy 11 Chodova a jednalo se o cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Liaz 101.860. O necelý rok později se podařilo zajistit i vozidlo dopravní, konkrétně DA 8 Volkswagen Transportér, opět bezúplatným převodem na naši městskou část, tentokrát od Policie ČR. Dne 17. listopadu 2014 jsme se pak navždy rozloučili s naší „Andulkou“, tedy Avií A30, kterou jsme věnovali Sboru dobrovolných hasičů Štáblovice v Moravskoslezském kraji. Úplně posledním zásadním úkolem, který přislíbila řešit naše městská část, bylo zajistit nové, vyhovující prostory hasičské zbrojnice. A protože i tento úkol nezůstal nevyřešen, přestěhovali jsme se z kraje roku 2014 do větších a nově zrekonstruovaných prostor hasičské zbrojnice v Miškovicích.

 

     Sbor dobrovolných hasičů Praha – Miškovice se během posledních let zasazuje každým rokem o pořádání či spolupořádání až několika desítek preventivních, preventivně výchovných, kulturních, ale i charitativních akcí a projektů, kdy některé se stávají již tradičními. A protože to nové prostory hasičské zbrojnice již dovolují, tak se počátkem roku 2015 podařilo dokončit i léta očekávaný počin a po dlouhých 15-ti letech se v Miškovicích opět zakládá oddíl mladých hasičů.

 

     My všichni věříme, že se dobré věci meze nekladou, vždy zůstáváme optimisty, a proto se na nové výzvy těšíme. Vždy budeme ctít hesla „bližnímu ku pomoci“ a hájit dobré jméno Sboru dobrovolných hasičů v Miškovicích, naší městské části i městského sdružení hl. m. Prahy.