Požár v Bendlově ulici Miškovice

16.08.2012 13:52

 

 

JAK JSME (NE)POMÁHALI PŘI POŽÁRU V MIŠKOVICÍCH

     Ať už byl Únor měsícem jakýmkoliv, magické datum 22. 2. 2012 přineslo několika rodinám z Miškovic velkou tragédii. Chvilku před druhou hodinou ranní přijalo operační středisko hasičského záchranného sboru zprávu o požáru bytu v Bendlově ulici. Na místo se hned rozjeli složky integrovaného záchranného systému. Úmyslně založený požár připravil během chvíle přibližně 35 obyvatel Miškovic dočasně o střechu nad hlavou. Svou podstatou se jednalo o dosti komplikovaný zásah, už jenom tím, že špatně zaparkovaná vozidla v ulici bránila příjezdu hasičských vozidel, o samotném zásahu nemluvě. Velké štěstí, že se vše obešlo bez větších zranění. Škody však šplhají do miliónů korun.

     Jako místní sbor dobrovolných hasičů jsme i v tak brzkou hodinu nabídli svou pomoc naším profesionálním kolegům při likvidování následků tohoto choromyslného činu. O to větším překvapením pro nás bylo, že naši pomoc odmítli. Pro nezasvěcené uvádím, že v dnešní době pokyn k výjezdu dobrovolných jednotek musí zadat příslušné operační středisko hasičského záchranného sboru, bez tohoto není možné k zásahu vyjet, i kdybychom se na hlavu stavěli. Někdo by si mohl říci, že není potřeba, aby se na místě zásahu „motalo“ o 6 zasahujících hasičů více, ale naše nabídka pomoci směřovala především k pomoci postiženým a to například formou nabídky, využít naší nedalekou hasičskou zbrojnici, k soustřeďování osob nebo uchráněného majetku, popř. využít toalety nebo také možnosti občerstvení. Toto všechno jsme byli schopni nabídnout a zajistit.

     Stalo se však a abychom dostáli svého slibu, že jsme sdružením především pro občany naší městské části, rozhodli jsme se, že poskytneme alespoň finanční dar dvěma nejvíce poznamenaným rodinám s dětmi a každé jsme věnovali po 2000,- Kč z peněz, které jsme si vydělali brigádami. Dále jsme nabídli svou pomoc i pro případ vyklízení zasažených bytů a odezva na sebe nenechala dlouho čekat. V neděli 4. 3. v 7 hodin ráno přistavila technická správa kontejner na odpad a během pár hodin byl kontejner plný vším, co požár a především kouř nenávratně zničili. Teď už zbývá jen, aby sanační a stavební firmy uvedli byty do původních stavů a všichni se mohli znovu navrátit do poklidných životů.

  Rada MČ na svém mimořádném jednání dne 27.2.2012 rozhodla o pomoci domu č.p. 159/23ul. Bendlova v Miškovicích, jejichž byty byly zasaženy požárem. Kromě poskytnutí ubytování pro rodiny bez přístřeší, byl založen bankovní účet a vyhlášena veřejná sbírka.

Každý, kdo by chtěl spoluobčanům pomoci jakoukoliv finanční částkou, může zaslat svůj příspěvek na speciální účet u České spořitelny a.s.: č.uč.:2826429339/0800

Předem děkujeme za všechny dary!

 

Michal Linhart 

SDH Praha–Miškovice

JPO  hasiči  Praha 18