Požárně bezpečnostní den před začátkem prázdnin

13.08.2012 00:00

 

Požárně bezpečnostní den před začátkem prázdnin

 

     Prázdniny jsou již v plném proudu a spousta dětí si na školní rok 2011/2012 už ani nevzpomene. Týden před vysvědčením, kdy už je o známkách rozhodnuto a dalo by se říci, že jsou všichni žáci myšlenkami na prázdninách, proběhlo na základní škole Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích prověřovací cvičení s protipožární tématikou, kde přímými aktéry byli právě žáci ZŠ, jejich učitelé a ostatní personál školy. Cvičení vzniklo po domluvě s ředitelem ZŠ panem Martinem Střelcem a cílem bylo prověření požárních poplachových směrnic budovy, a to především jejich dodržování při mimořádné události a dále ozkoušení stabilních odsávačů kouře, kterými je škola vybavena. Vše bylo utajováno, aby cvičení včas odhalilo případné nedostatky.

     V pondělí 25. června v 9 hodin a 5 minut byl v budově ředitelem školy vyhlášen požární poplach a na všech zúčastněných bylo, aby postupovali dle pokynů. Pro reálnější představu požáru a především pro potřeby ozkoušení odsávačů bylo do přízemí školy umístěno zařízení, které potřebný prostor „zakouřilo“. Netrvalo dlouho a již za přítomnosti zúčastněných jednotek hasičů, ve spolupráci se Zdravotní záchrannou službou hl. m Prahy, Policií ČR a Městskou policií došlo k dokončení evakuace všech osob z budovy školy na určeném seřadišti. Následně byla provedena zkouška odsávačů a poté již nic nebránilo návratu osob zpět do budovy školy. Celé prověřovací cvičení ukončilo krátké, kladné vyhodnocení a po odjezdu složek IZS se vše vrátilo do zaběhnutých kolejí.

     Na cvičení se podílely a poděkování patří: řediteli ZŠ v Čakovicích panu Martinu Střelcovi, SDH Praha-Miškovice, SDH Praha-Letňany, SDH Praha-Satalice, Zdravotní záchranné službě hl. m. Prahy, Policii ČR MOP Čakovice a také Městské policii, odd. Čakovice.

 

Michal Linhart