Praha sčítá škody

12.06.2013 09:26

Hladina Vltavy již klesla do bezpečných hodnot a Praha tudíž může začít sčítat škody. Že se bude jednat o škody v řádu miliard korun je více než jasné. Zasedání krizového štábu hl. m. Prahy sice ještě neodvolalo nouzový stav, ale již nařídilo demontovat protipovodňové zábrany. Velký úklid proto může začít. JSDH MČ Praha - Čakovice se velkou měrou podílela na stavbách protipovodňových zábran a následné likvidaci povodňových škod v rámci hlavního města. Všem členům jednotky nasazeným při této mimořádné události patří opravdu velký dík.

Povodně 2013 - stavba protipovodňové bariéry v úseku Thomayerovy sady

Povodně 2013 - stavba protipovodňové bariéry spolu s AČR v úseku Hladová zeď v Tróji

Povodně 2013 -  odčerpávání prosaků v ulici Jankovcova na Praze 7