PŘINÁŠÍME NĚKOLIK RAD, JAK ZABEZPEČIT DOMÁCNOST PŘED ODJEZDEM NA DOVOLENOU

22.06.2015 10:00

Opouštíte-li svou domácnost na delší dobu, nesmíte zapomenout na pár základních požárně-bezpečnostních pravidel a doporučení. Nebezpečí dnes nehrozí jen od zlodějů, nejméně stejnou hrozbou jsou např. elektrospotřebiče. Statisticky nejčastěji se však na vzniku požárů podílí lidská nedbalost, a také samozřejmě technické závady. Proto si zapamatujte těchto pár rad a značně tak snížíte riziko nemilého překvapení při návratu domů.

Před odjezdem zkontrolujte zda jste řádně vypnuli veškeré tepelné spotřebiče a další elektrospotřebiče. Vypněte veškeré osvětlení. Pokud to lze vypněte elektřinu centrálně, což však dnes kvůli plným ledničkám a především mrazákům dost dobře nejde. Poté se postarejte o odpojení elektrospotřebičů od sítě a pozor, televizor ještě odpojte od antény. Zavřete veškerá okna, pokud nejste domluveni se sousedy na pravidelných návštěvách. Při prudkých deštích doprovázených silným větrem hrozí způsobení škody nejen vám, ale i sousedům, např. při protečení vody v bytové jednotce nebo při rozbití skleněné výplně okna hrozí nebezpečí kolemjdoucím. Výše zmíněná domluva se sousedy se taktéž doporučuje (prasknout mohou stoupačky nebo odpady), je především na místě zanechat u nich náhradní klič s telefonním kontaktem na vás (pokud nejste domluveni se sousedem, kontakt zanechte na viditelném místě). Hasiči se sice dostanou kamkoliv, ale vás to o to více bude stát. Jako poslední je třeba odstranit do bezpečných míst nebo řádně upevnit veškeré nestabilní předměty za oknem, na balkóně či na zahradě. Taktéž nezapomeňte na skladované hořlavé látky s nízkým stupněm vzplanutí.

Tak příjemnou dovolenou.

Ilustrační foto