PROVĚŘENÍ POŽÁRNÍHO EVAKUAČNÍHO PLÁNU V MŠ NĚVSKÁ

13.05.2013 09:00

V rámci každoročního požárně-preventivního cvičení v budovách MČ Praha - Čakovice bude dne 13. 5. 2013 uskutečněno cvičení zaměřené na prověření požárního evakuačního plánu mateřské školky v Něvské ulici v Čakovicích. Protože se jedná o budovu s malými dětmi, bude cvičení pojato formou zcela nenásilného a klidného "cvičení je hrou".

 

Ilustrační foto: zdroj www.pozary.cz