PRVNÍ POMOC - NEPŘÍMÁ MASÁŽ SRDCE

27.06.2013 11:00

Nepřímou masáž provádíme vždy při zástavě krevního oběhu. Zástavu zjistíme nehmatatelným pulzem na tepně, například krční. Pulz zjišťujeme nejlépe ukazováčkem a prostředníčkem pravé ruky, který přiložíme lehkým tlakem na tepnu. Nikdy neměříme vlastním palcem, protože tímto způsobem můžeme mylně cítit svůj tep. Zraněnou osobu položíme zády na pevnou desku s, zkontrolujeme průchodnost dýchacích cest a poté hlavu mírně zakloníme, čímž uvolníme kořen jazyka v hrtanu (!!! Nikdy nezaklánějte hlavu, aníž by jste se přesvědčili, že jsou dýchací cesty volné, v případě vdechlého předmětu hrozí další posunutí směrem dovnitř !!!). Nepřímá masáž srdce je velice fyzicky náročná činnost, a proto je vždy dobré spolupracovat nejméně ve dvou. Zatím co jeden provádí prvotní úkony, druhý kontaktuje linku záchranné zdravotnické služby na čísle 155, kde operátor této linky zachránci či zachráncům průběžně radí a pomáhá. K samotné nepřímé masáži. Ta se provádí přiložením dlaní přes sebe a na střed hrudníku, přesněji uprostřed spojnice prsních bradavek (ovšem pozor na bujnější dámy). Paže je třeba mít v loktech natažené a kolmo ke zraněnému, aby jste co nejvíce využívali vlastní váhy. Zatímco dřívější manuál hovořil o tom, že je potřebné často dýchat, dnes po mnoha zjištěních se toto nevyžaduje. Čili, správná nepřímá masáž začíná dvěma vdechy a dál stlačováním hrudníku na výše uvedeném místě v pravidelném rytmu (100 stlačení za minutu do hloubky 4-5cm), tedy třicet stlačení a posléze dva vdechy až do příjezdu lékaře. !!! Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete nebo nechcete do zraněného dýchat, provádějte alespoň masáž srdce. Jestliže při masáži srdce uslyšíte prasknutí (často dochází k prasknutí některého z žeber), nepřestávejte a pokračujte v masáži dál !!! Na závěr je potřeba sdělit, že neposkytnutí pomoci zraněnému je kvalifikováno jako trestný čin.