SAMOZHAŠOVACÍ CIGARETY

01.02.2014 14:00
 

 

V listopadu roku 2011 vstoupila v platnost norma Evropské unie, díky které jsou všechny prodávané cigarety tzv. samozhášivé – pokud tedy člověk „nepotáhne“, zhasnou.

Princip spočívá v méně hořlavém papírku, který tvoří dělící lamely – přibližně jako retardéry na silnicích. Pokud tak člověk nepřiloží cigaretu k ústům a nepotáhne, cigareta do cca minuty zhasne. Riziko vznícení hořlavého materiálu se tak snižuje až o 60 %.