Šťastné a veselé? Co nás také může potkat během vánočních svátků a jak tomu zabránit, či jak se zachovat

20.12.2017 12:00

  

     Svátky vánoční by měli tradičně patřit k nejklidnějšímu období v roce, avšak dnešní doba a způsob žití řadí tyto dny k nejrizikovějším. Největšími viníky jsou spěch, stres, snížená obezřetnost a samozřejmě alkohol. Všechny tyto nástrahy však pramenní z chyb, kterých se lze vyvarovat.

Požáry – velmi často bývá příčinou požárů o vánocích zapálená svíčka či prskavka na stromečku. Je třeba umísťovat tyto předměty tak, aby byly v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, a během hoření je nenechávat bez dozoru. Takto vzniklé požáry mají tendenci se velice rychle šířit a je jen otázkou několika málo minut, než Vaše obydlí zcela pohltí plameny. A jak se zachovat v případě zjištění nežádoucího hoření? V první řadě je potřeba zachovat chladnou hlavu a posoudit, zda jsme schopni:

a)    Požár v zárodku sami uhasit. Pokud ano, snažíme se postižené místo takzvaně „uplácat“. Použijeme, cokoliv máme po ruce, jako např. polštář, bundu, mikinu, deku, to vše nejlépe zvlhčit a zakrýváme tímto místo hoření, do té doby než požár uhasíme. V případě hašení vodou je potřeba z postiženého místa odstranit nebo odpojit předměty pod elektrickým napětím. Dále můžeme použít třeba práškového hasicího přístroje. Požár vzniklý od rozpálených mastných kapalin (tuky, oleje), nikdy nehaste vodou, používejte pevných hasiv (písek, zemina, nikdy ne však kupříkladu mouku) nepoužívejte ani pěnových hasicích přístrojů. V případě vzniku požáru od pánve na plotně, tuto odstraňte z rozpálených kamen. Pozor na popáleniny.

b)    Požár nejsme schopni sami uhasit. Okamžitě voláme linku 150 nebo 112, kde nahlásíme, kdo volá, popíšeme situaci (co hoří), kde hoří, popř. zraněné osoby atd. Je třeba si uvědomit, že lidské zdraví je to nejcennější a raději vyčkáme v bezpečné vzdálenosti příjezdu záchranných složek IZS.

Zranění – nejčastějšími úrazy o štědrovečerních svátcích jsou kupříkladu řezné rány, popáleniny a opařeniny a třeba i kůstka uvízlá v krku. Většina úrazů je tedy dalo by se říci jídelního nebo kuchyňského typu. Opět vše souvisí se spěchem, stresem nebo nedostatečnou obezřetností. Jak se tedy zachovat, při těchto úrazech?

     1) řezné rány – Pokud dojde k pořezání, je třeba ránu očistit vodou, potom popřípadě i desinfekcí a ránu zalepíme náplastí. Jestliže dochází k masivnímu krvácení, je třeba zastavit krvácení tlakovým obvazem, pak přiložte sterilní obvaz a upevněte obinadlem. Po té vyhledejte lékařskou pomoc.

     2) popáleniny a opařeniny – Dojde-li k popálení, třeba o svíčku, pánev, horký plech nebo třeba při smažení, popálené místo ihned ochlazujte pod studenou vodou, po dobu minimálně 20 minut. Potom můžete ránu obvázat sterilním obvazem, popř. když není kůže narušena, potřít panthenolem. Dojde-li k opaření horkou vodou nebo olovem, odstraňte ihned z rány oblečení. Pokud je látka na ráně přilepena, sami ji neodstraňujte, vyhledejte odbornou pomoc. V případě vážnějších zranění přivolejte záchrannou službu (tel.: 155, 112). Puchýře nepropichujte a na ránu nic nemažte.

     3) kůstka v krku – Nepříjemná situace, konverzujeme u štědrovečerní večeře a náhle cosi uvízlo v krku. Jak se zachovat, co vlastně dělat? V první řadě požádáme kohokoliv z okolí, aby Vám uvolnil dýchací cesty pomocí silných úderů vedených mezi lopatky. Děti je dobré přehnout přes koleno tak, aby hlava a trup visely dolů. Pomoci může také třeba jen kus suchého chleba, který může kůstku posunout dále do žaludku, který si s ní již poradí. Jestliže je Vaše snažení však marné, přivolejte záchrannou službu. A rada. Chcete-li se vyvarovat těchto nepříjemností, jezte rybu odděleně od přílohy, maso z kostí stahujte a velmi pozorně žvýkejte. Věnujte se konzumaci a ne konverzaci.

Alkohol za volantem – nejvíce škod způsobených o vánocích přichází na vrub řidičům motorových vozidel. Bohužel dosti častou příčinou bývá alkohol. Škody způsobené při autonehodě Vám pojišťovna uhradí z povinného ručení, popř. havarijního pojištění, ovšem za předpokladu, že Vám policie nenaměří alkohol v krvi. V opačném případě žádnou úhradu neočekávejte, spíše se připravte na velkou spoustu dalších nepříjemností. Uvědomte si, že řídíte-li s více jak 1 promile alkoholu v krvi, dopouštíte se trestného činu. V případě, že jste účastníky takovéto nepříjemnosti, ve které hraje hlavní roli alkohol, přivolejte ihned policii ČR (tel.: 158, 112) a samozřejmě i podle potřeby jinou ze složek IZS.