ZKOUŠKA SIRÉN NEBO OPRAVDOVÉ NEBEZPEČÍ

29.10.2012 13:27

 

Jistě každý z vás postřehl, že každou 1. středu v měsíci, v pravé poledne,
zaznívají v naší městské části a vůbec po celém území republiky, na dobu
140 sekund varovné sirény. Vždy, ještě než se rozezní, upozorní hlasatel
na zkoušku sirén a poté se spustí táhlý tón sirény. Jedná se o akustický,
varovný systém aktivovaný hasičským záchranným sborem ČR, který má včas
upozornit obyvatele na případné hrozící nebezpečí, mimořádnou událost nebo
teroristický útok. Aby toto zařízení bylo stále funkční, musí se jednou měsíčně
kontrolovat, právě zkouškou sirén. A jak vlastně rozpoznat, kdy se jedná o
zkoušku sirén, a kdy o opravdu hrozící nebezpečí? Pomineme-li, že je zvuk
sirény doprovázen řečí hlasatele, rozeznáme následovně. Rozezní-li se siréna
rovnoměrně táhlým tónem, jedná se o zkoušku sirén. Jakmile však uslyšíte zvuk
s kolísavým tónem (všeobecná výstraha), jedná se o varování. Tento tón může
zaznít 3x po sobě v 3 minutových intervalech. A co dělat v případě varování?
Zajisté dbejte informací a pokynů hlasatele nebo informací v médiích, v případě
že jste relaci nezaslechli, volejte tísňovou linku 150 nebo 112, kde vám vše
potřebné zodpoví.