Ochrana obyvatelstva

Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení; ochranou obyvatelstva je dále plnění úkolů civilní obrany (viz. Ženevské úmluvy z 12. srpna 1949).
 
https://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-uvodem.aspx
 
 
© 2017 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR