SH ČMS, SDH Praha - Miškovice

Občanské sdružení působící na úseku požární ochrany

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRAHA - MIŠKOVICE, IČO: 70830851
 Sídlo sboru: U zbrojnice 114/1, 196 00 Praha 9 - Miškovice, email: sdhm9@seznam.cz,


 Starosta sboru - Václav Kolář - tel. 732965883
 Místostarostové sboru - Ing.Michal Motyčka , Miloš Pešek
 Jednatel : tuto funkci momentálně plní náš hospodář
 Hospodář - Lukáš Horský
 Preventista - Aleš Brom

 

 

Krátká informace o sboru: Sbor dobrovolných hasičů Praha - Miškovice je občanské sdružení působící na úseku požární ochrany, především v oblasti prevence. Zabývá se taktéž kulturní činností a pořádá nebo se spolupodílí na nejrůznějších kultůrních akcích, v rámci městské části Praha - Čakovice. Sbor byl založen roku 1929. Od roku 1968, kdy se obec Miškovice přičlenila k hl. m. Praze působí pod Městským sdružením hasičů hl. m. Prahy. Více informací naleznete v rubrice "HISTORIE".