SH ČMS, SDH Praha - Miškovice

Občanské sdružení působící na úseku požární ochrany

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRAHA - MIŠKOVICE, IČO: 70830851
 Sídlo sboru: U zbrojnice 114/1, 196 00 Praha 9 - Miškovice, email: sdhm9@seznam.cz,

 

Starosta sboru - Ing. Michal Motyčka tel: 603 378 515

Místostarosta sboru - Lukáš Horský tel: 605 779 273

Velitel - Aleš Brom

Hospodář - Hynek Horský

Jednatel - Denny Blažků

Člen výboru - Martina Langrová

 

Krátká informace o sboru: Sbor dobrovolných hasičů Praha - Miškovice je občanské sdružení působící na úseku požární ochrany, především v oblasti prevence. Zabývá se taktéž kulturní činností a pořádá nebo se spolupodílí na nejrůznějších kultůrních akcích, v rámci městské části Praha - Čakovice. Sbor byl založen roku 1929. Od roku 1968, kdy se obec Miškovice přičlenila k hl. m. Praze působí pod Městským sdružením hasičů hl. m. Prahy. Více informací naleznete v rubrice "HISTORIE".