2017

Události, dle zařazení: Požáry: 12, Technické: 14, Ostatní: 16
 
 
1) 14.01.2017 05:34 - 06:47  Technický zásah, čerpání zatopených prostor po havárii vody   Řepová 34, Praha 9
2) 14.01.2017 17:44 - 18:02  Otevření uzavřených prostor                                                       U Párníků 610/1 , P-9
3) 22.01.2017 14:00 - 15:30  Výroční valná hromada SDH Praha - Miškovice                          Polabská 59, Praha 9
4) 26.01.2017 19:00 - 07:00  Hlídková činnost v objektu Globus Čakovice po poruše SHZ    Kostelecká, Praha 9
5) 27.01.2017 11:33 - 12:37  Požár po výbuchu tlakové lahve na výstavišti v Letňanech        Beranových, Praha 9
6) 07.03.2017 05:59 - 06:02 Požár pece Globus Čakovice - odvoláni při cestě k případu      Kostelecká 822/75, P-9
7) 18.04.2017 10:08 - 10:38 Vniknutí do uzavřených prostor bytu přes nastavovací žebřík    Hloubětínská 5/28, P-9
8) 22.04.2017 09:00 - 17:30 Hasičský den na Kolčavce ve spolupráci s HZS hl.m.Praha HS3  Nad Kolčavkou, P-9
9) 30.04.2017 15:00 - 00:00 Požární dohled při oslavách pálení čarodějnic   Slaviborské nám., Na Kačence Pha 9
10) 13.05.17   13:34 - 22:08 Požární dohled na kulturní akci "Bitva o pivovar Kolčavka"        Nad Kolčavkou, Pha 9
11) 14.05.17   13:43 - 14:16 Technický zásah, odstranění následků zaplavení garáží            Bendlova 153/48, P-9
12) 14.05.17   14:16 - 15:14 Technický zásah, odčerpávání vody ze zatopené komunikace   Za Tratí, Praha 9 
13) 31.05.17   08:55 - 12:50 Ukázka techniky, vybavení a činnosti JPO na SOŠ a SOU         Ke Stadionu 623, P-9
14) 31.05.17   12:52 - 14:35 Vyzvednutí předmětu z volné hloubky, vyčištění                          Polabská 76, Praha 9
15) 03.06.17   10:00 - 19:16 Dětský den v Třeboradicích(10-12h) a v Miškovicích(13-19h)  Třeboradice, Miškovice
16) 06.06.17   08:00 - 12:55 Branný den ZŠ Na Slovance - ukázky, prezentace                     Na Slovance, Praha 8
17) 10.06.17   13:46 - 14:55 Požár kuchyně a střechy restaurace - záloha na HS 3              Mochovská 535, Pha 9
18) 17.06.17   13:30 - 18:40 Čakovický spolkový den - prezentace SDH a JPO                     Cukrovarská 1, Praha 9
19) 04.07.17   16:40 - 17:34 Odstranění padlého stromu po bouřce z prostor rybníka           Polabská ul., Praha 9
20) 08.07.17   14:42 - 15:31 Požár velkokapacitního kontejneru                                            Všestarská ul., Praha 9
21) 09.07.17   19:58 - 21:10 Požár drážního domku                                                               Cukrovarská ul. Pha 9
22) 29.07.17   14:22 - 15:11 Požár travního porostu 30 x 30 m                                              Hlaďová 672/4, Pha 9
23) 03.08.17 - 06.08.17        Požární asistence na hudebním festivalu Let It Roll 2017         Letiště Milovice (SČK)
24) 04.08.17   22:13 - 23:00 Požár 3 vysokozdvižných plošin po odpalu pyrotechniky          Letiště Milovice (SČK)
25) 19.08.17   09:40 - 10:30 Odstranění padlého stromu z komunikace                                Podnikatelská, Praha 9
26) 02.09.17   13:00 - 17:00 Den otevřených dveří hasičské zbrojnice v Miškovicích           Ke Zlatému kopci 8, P-9
27) 07.09.17   08:21 - 09:30 Námětové cvičení Evakuace ZŠ Na Slovance                         Bedřichovská 1960, P-8
28) 09.09.17   11:00 - 18:00 Den IZS na holešovickém výstavišti                                          Výstaviště Holešovice
29) 23.09.17   10:00 - 18:30 Prosecký podzim, požární asistence v rámci akce                   Na Vyhlídce, Praha 9
30) 30.09.17   18:00 - 02:30 Taktické cvičení stavby protipovodňových zábran Trója 2017  Vodácká stezka, Pha 7
31) 07.10.17   10:00 - 22:00 Požární asistence na veřejné akci Čakovické posvícení         Nám. J. Berana, Praha 9
32) 27.10.17   01:55 - 02:13 Požár altánu - planný poplach                                                  Myjavská ul., Praha 9
33) 29.10.17   08:47 - 09:20 Odstranění nebezpečných stavů, pád stromu na komunikaci   Semilská ul., Praha 9
34) 29.10.17   08:55 - 09:22 Odstranění nebezpečných stavů, pád stromu na komunikaci   Cukrovarská, Praha 9
35) 29.10.17   09:27 - 09:44 Odstranění nebezpečných stavů, spadlý strom                         Všetatská ul., Praha 9
36) 29.10.17   10:27 - 11:26 Odstr. nebezp. stavů, pádem hrozící sloup veřejného osvětlení Za Tratí-teplárna, P-9
37) 29.10.17   11:28 - 11:55 Odstr. nebezp. stavů, 2 vzrostlé stromy hrozící pádem               U Párníků, Praha 9
38) 29.10.17   20:10 - 21:00 Požár elektroinstalace v budově býv. galvanovny (Impera)       Oderská 333, Praha 9
39) 11.11.17   13:11 - 14:00 Odstranění nebezpečných stavů, uvolněný plech na střeše      Krčmářovská 250, P-9
40) 18.11.17   14:18 - 21:56 Požár motorestu koliba Čtyři kameny                                        D-10, Hlavenec (SČK)
41) 03.12.17   14:12 - 14:32 Požár odpadu na komunální skládce (hořící pr-butan lahev)    Schoellerova, Praha 9
42) 05.12.17   19:07 - 01:45 Požár haly                                                                            Mladoboleslavská 675, P-9