2018

Události, dle zařazení: Požáry: 8, Technické: 9, Ostatní: 4
 
 
1)   20.01 2018 14:00 - 16:00 Výroční Valná hromada SDH Praha-Miškovice                        Polabská 59, Praha 9
2)   20.01.2018 18:42 - 22:29 Pohotovost na hasičské zbrojnici - záloha                                Ke Zlatému kopci 8, Pha 9
3)   29.01.2018 18:09 - 21:09 Požár nížké budovy                                                                  Čimická 31, Praha 8
4)   02.02.2018 09:10 - 10:02 Likvidace bodavého hmyzu (včel) po kácení ext. firmou          Polabská ul., bez č.p., P-9
5)   23.02.2018 17:34 - 22:08 Požár bývalých mrazíren Mochov                                             Mochov (SČK)
6)   03.03.2018 15:36 - 15:50 Požár porostu, ohlášený kouř z lesíka Havraňáku                    K Sedlišti, Praha 9
7)   10.04.2018 07:51 - 08:52 Odčerpání vody ze šachty MŠ                                                  Slaviborské nám. 2, P-9
8)   14.04.2018 07:12 - 10:10 Čerpání vody z podzemních prostor u MŠ                                Slaviborské nám. 2, P-9
9)   18.04.2018 14:53 - 15:44 Odčerpání vody ze šachty MŠ                                                  Slaviborské nám 2, P-9
10) 30.04.2018 13:25 - 22:04 Asistence při pálení čarodějnic v Třeboradicích a Miškovicích lokalita MČ Čakovice
11) 08.05.2018 15:09 - 23:43 Požár haly                                                                                 U továren, Praha 10
12) 09.05.2018 15:32 - 17:43 Požár skládky                                                                           Toužimská 664, Praha 9
13) 18.05.2018 09:08 - 10:11 Taktické součinnostní cvičení Požár kuchyně ZŠ U Parkánu   U Parkánu 17/11, Pha 8
14) 22.05.2018 13:53 - 16:11 Ukázka techniky s přednáškou                                                 ZŠ Nám. J. Berana, P-9
15) 23.05.2018 18:22 - 18:46 Odstranění následků po přívalovém dešti                                Cukrovarská 230/1, P-9
16) 23.05.2018 18:46 - 19:55 Odstranění následků po přívalovém dešti                                Polabská 121/63, Pha 9
17) 09.06.2018 11:20 - 12:27 Požár louky                                                                               Pilská bez č.p., Praha 9
18) 09.06.2018 14:03 - 16:51 Transport pacienta vahou vyšší než 200kg pro ZZS                Mezilesí 26, Praha 9
19) 09.06.2018 16:51 - 17:07 Zasypání po úniku provozních kapalin z vozidla                      Pražský okruh, H. Poč.
20) 09.06.2018 17:07 - 19:07 Zajištění zapark. vozidla sjíždějícího z kopce vlivem př. děště    Cukrová 6, Praha 9
21) 28.06.2018 13:39 - 13:40 Požár auta, poplach zrušen při cestě místu zásahu                Cukrovarská ul., Praha 9