2018

Události, dle zařazení: Požáry: 17, Technické: 17, Ostatní: 9
 
 
1)   20.01 2018 14:00 - 16:00 Výroční Valná hromada SDH Praha-Miškovice                        Polabská 59, Praha 9
2)   20.01.2018 18:42 - 22:29 Pohotovost na hasičské zbrojnici - záloha                                Ke Zlatému kopci 8, Pha 9
3)   29.01.2018 18:09 - 21:09 Požár nízké budovy                                                                  Čimická 31, Praha 8
4)   02.02.2018 09:10 - 10:02 Likvidace bodavého hmyzu (včel) po kácení ext. firmou          Polabská ul., bez č.p., P-9
5)   23.02.2018 17:34 - 22:08 Požár bývalých mrazíren Mochov                                             Mochov (SČK)
6)   03.03.2018 15:36 - 15:50 Požár porostu, ohlášený kouř z lesíka Havraňáku                    K Sedlišti, Praha 9
7)   10.04.2018 07:51 - 08:52 Odčerpání vody ze šachty MŠ                                                  Slaviborské nám. 2, P-9
8)   14.04.2018 07:12 - 10:10 Čerpání vody z podzemních prostor u MŠ                                Slaviborské nám. 2, P-9
9)   18.04.2018 14:53 - 15:44 Odčerpání vody ze šachty MŠ                                                  Slaviborské nám 2, P-9
10) 30.04.2018 13:25 - 22:04 Asistence při pálení čarodějnic v Třeboradicích a Miškovicích lokalita MČ Čakovice
11) 08.05.2018 15:09 - 23:43 Požár haly                                                                                 U továren, Praha 10
12) 09.05.2018 15:32 - 17:43 Požár skládky                                                                           Toužimská 664, Praha 9
13) 18.05.2018 09:08 - 10:11 Taktické součinnostní cvičení Požár kuchyně ZŠ U Parkánu   U Parkánu 17/11, Pha 8
14) 22.05.2018 13:53 - 16:11 Ukázka techniky s přednáškou                                                 ZŠ Nám. J. Berana, P-9
15) 23.05.2018 18:22 - 18:46 Odstranění následků po přívalovém dešti                                Cukrovarská 230/1, P-9
16) 23.05.2018 18:46 - 19:55 Odstranění následků po přívalovém dešti                                Polabská 121/63, Pha 9
17) 09.06.2018 11:20 - 12:27 Požár louky                                                                               Pilská bez č.p., Praha 9
18) 09.06.2018 14:03 - 16:51 Transport pacienta vahou vyšší než 200kg pro ZZS                Mezilesí 26, Praha 9
19) 09.06.2018 16:51 - 17:07 Zasypání po úniku provozních kapalin z vozidla                      Pražský okruh, H. Poč.
20) 09.06.2018 17:07 - 19:07 Zajištění zapark. vozidla sjíždějícího z kopce vlivem př. děště    Cukrová 6, Praha 9
21) 28.06.2018 13:39 - 13:40 Požár auta, poplach zrušen při cestě místu zásahu                Cukrovarská ul., Praha 9
22) 08.07.2018 13:31 - 13:49 Požár travního porostu 2x2m                                                   Za Tratí, sm. Hovorčovice
23) 21.07.2018 14:43 - 16:08 Požár zeměděl. prostředku, vč. pole 350x350m                      Semilská bez č.p., P-9
24) 30.07.2018 14:55 - 21:21 Zalévání zeleně z důvodu sucha                                              lokalita MČ Čakovice
25) 30.07.2018 19:52 - 20:22 Likvidace bodavého hmyzu, rojení vos                                    Marie Podvalové 3, P-9
26) 08.08.2018 18:25 - 18:45 Odstranění nebezpečných stavů - padlý strom přes silnici      Oderská, Praha 9
27) 08.08.2018 18:47 - 18:52 Odstranění nebezpečných stavů - padlý strom do komunikace   Všetatská, Praha 9
28) 08.08.2018 18:55 - 20:18 Odčerpání vody ze zatopeného, sesuvem hrozícího výkopu  Nad Pentlovkou 108, P-8
29) 16.08.2018 19:38 - 19:52 Požár travního porostu a křovin                                               Chotěšovská 700/7, P-9
30) 02.09.2018 21:20 - 22:06 Požár kola kamionu                                                                  Za Cukrovarem, Pha 9
31) 15.09.2018 15:30 - 21:27 Cvičení Základna 2018 - zpohotovení MZHP                          Areál PN Bohnice
32) 15.09.2018 21:27 - 21:50 Poskytnutí předlékařské pomoci osoby s masiv. krvácením    Polabská ul. Praha 9
33) 21.09.2018 20:11 - 20:27 Odstranění padlého stromu z vozovky                                     Všetatská ul., Praha 9
34) 22.09.2018 09:39 - 22:31 Požární dozor v rámci veřejné akce                                         Na Vyhlídce, Praha 9
35) 23.09.2018 10:37 - 18:39 Prezentace techniky JPO na Dni IZS                                Areál Výstaviště Holešovice
36) 29.09.2018 09:37 - 22:31 Požární asistence během Čakovického posvícení                 Nám. J. Berana, Praha 9
37) 06.11.2018 13:21 - 14:00 Transport pacienta pro ZZS                                                     Marodyho 177, Praha 9
38) 09.11.2018 20:42 - 00:31 Požár haly - trampolínové centrum                                          Kolbenova 11, Praha 9
39) 28.11.2018 00:06 - 00:46 Požár zahradního kompostéru a okrasného keře                    K Hárunce 316/4, P-9
40) 02.12.2018 08:56 - 09:40 Požár velkokapacitního kontejneru na odpad                          Polabská bez č.p., P-9
41) 02.12.2018 23:43 - 00:18 Technický zásah - havárie plynového kotle, vstup a uzavření Chmelířova 209/4, P-9
42) 04.12.2018 14:50 - 23:59 Požár haly - záloha na vlastní zbrojnici                                    Pramenná ul. Praha 4
43) 13.12.2018 15:21 - 17:54 Požár skladovacích hal v areálu Pragorent v H. Počernicích  Jiřího ze Vtelna, P-9